รับสมัครคัดเลือกบุคคลบรรจุเข้ารับราชการ ในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ จำนวน 12 อัตรา

ยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล ชั้น 2 อาคารเพชบุระ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์

ระหว่างวันที่ 10 -14 มิถุนายน 2562 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศจังหวัดเพชรบูรณ์ รับสมัครพยาบาลวิชาชีพ