ประกาศขยายเวลารับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (เจ้าพนักงานสาธารณสุข) ระดับอาวุโส ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 19 มีนาคม 2562

ประกาศขยายเวลารับสมัคร ผอ.รพ.สต.(จพ.อาวุโส) 7 มีค.62

หนังสือขยายเวลารับสมัครคัดเลือก ผอ.รพ.สต.(จพ.อาวุโส) 7 มีค.62 เรียน ผวจ.

หนังสือขยายเวลารับสมัครคัดเลือก ผอ.รพ.สต.(จพ.อาวุโส) 7 มีค.62 เรียน ผอก.หน.กลุ่มงาน

หนังสือขยายเวลารับสมัครคัดเลือก ผอ.รพ.สต.(จพ.อาวุโส) 7 มีค.62 เรียน นอภ.

แบบใบสมัครเข้ารับการคัดเลือกฯ หน.สอ.อาวุโส