กระทรวงสาธารณสุข ส่งหนังสือสำเนาบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง กระทรวงสาธารณสุขกับธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) โครงการสร้างเสริมสุขภาพทางการเงิน (Happy Money Program)เพื่อใช้เป็นเอกสารสำคัญประกอบการดำเนินการโครงการ รายละเอียดดังนี้

หนังสือสำเนาบันทึกข้อตกลงHMP