ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์

เข้ารับการคัดเลือกฯ ในวันที่ 8 มกราคม 2561

 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก