ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 3 ตำแหน่ง

ตั้งแต่วันที่ 19 – 23 มีนาคม พ.ศ.2561

  1. ตำแหน่ง นักรังสีการแพทย์  จำนวน 2 อัตรา
  2. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสาธารณสุข จำนวน 1 อัตรา
  3. ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา       ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ 3 ตำแหน่ง (ตั้งแต่ 19-23 มี.ค.61)

รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป

รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตั้งแต่วันที่ 22 กุมภาพันธ์ ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2561 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศรับสมัคร

ประกาศรายชื่อขึ้นบัญชีผลการคัดเลือกบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการตําแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

ประกาศรายชื่อขึ้นบัญชีผลการคัดเลือกบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการตําแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

ให้ผู้ผ่านการคัดเลือกในลำดับที่ 1 ไปรายงานตัวที่กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์

ในวันที่ 26 มกราคม 2561 เวลา 08.30 น. – 09.00 น.

ประกาศรายชื่อขึ้นบัญชีเข้ารับราชการตําแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

เอกสารประกอบการทำแฟ้มประวัติ