รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป

รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตั้งแต่วันที่ 22 กุมภาพันธ์ ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2561 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศรับสมัคร

ประกาศรายชื่อขึ้นบัญชีผลการคัดเลือกบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการตําแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

ประกาศรายชื่อขึ้นบัญชีผลการคัดเลือกบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการตําแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

ให้ผู้ผ่านการคัดเลือกในลำดับที่ 1 ไปรายงานตัวที่กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์

ในวันที่ 26 มกราคม 2561 เวลา 08.30 น. – 09.00 น.

ประกาศรายชื่อขึ้นบัญชีเข้ารับราชการตําแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

เอกสารประกอบการทำแฟ้มประวัติ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุฯ ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์

เข้ารับการคัดเลือกฯ ในวันที่ 8 มกราคม 2561

 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก

รับสมัครบุคคลคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

รับสมัครบุคคลคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

รับสมัครบุคคลคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา

ตั้งแต่วันที่ 18 ธันวาคม 2560 ถึงวันที่ 22 ธันวาคม 2560 ในวันและเวลาราชการ

ที่กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ชั้น 2 อาคารเพชรบุระ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์

ประกาศรับสมัครพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

ฟอร์มใบสมัครคัดเลือกบรรจุรับราชการ

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียน เพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก เพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ

กำหนดวัน เวลา และสถานที่ ในการคัดเลือก ครั้งที่ 2

(สอบปฏิบัติและสอบสัมภาษณ์ วันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ.2560)

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียน 18 ตค 60

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก (สอบข้อเขียน)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก (สอบข้อเขียน) กำหนดวัน เวลา และสถานที่

ในวันที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2560  ณ  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียน-ลจช.-3-อัตรา

ประกาศรับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว เงินนอกงบประมาณ จำนวน 3 อัตรา

ประกาศรับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว เงินนอกงบประมาณ จำนวน 3 อัตรา

1. ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป 1 อัตรา

2. ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข 2 อัตรา

ตั้งแต่วันที่ 26 กันยายน 2560 – 2 ตุลาคม 2560

ประกาศรับสมัคร ลจช. 3 อัตรา (26 กย – 2 ตค 60)