ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อย้ายฯ

ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อย้ายให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล(นักวิชาการสาธารณสุข) ระดับชำนาญการ ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ระดับชำนาญการ และตำแหน่งสาธารณสุขอำเภอ (นักวิชาการสาธารณสุข) ระดับชำนาญการพิเศษ ในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์  รับสมัครตั้งแต่วันที่ 2 – 10 มกราคม 2563 ประกาศรับสมัครย้าย ผอ.รพ.สต., นักจัดฯ, สสอ.หล่มเก่า

ประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติเข้ารับการคัดเลือกเพื่อย้ายให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล(นักวิชาการสาธารณสุข)ฯ และตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปฯ

ประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติเข้ารับการคัดเลือกเพื่อย้ายให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล(นักวิชาการสาธารณสุข) ระดับชำนาญการ และตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ระดับชำนาญการ ในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์

62_25 พย.62 ประกาศรายชื่อฯเพื่อย้ายผอ.รพ.สต.,นักจัดฯ (หล่มเก่า,หนองไผ่)

ประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติเข้ารับการคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเภสัชกร(ด้านเภสัชกรรมคลินิก)ระดับชำนาญการพิเศษ

ประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติเข้ารับการคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเภสัชกร(ด้านเภสัชกรรมคลินิก)ระดับชำนาญการพิเศษ ในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์ประกาศรายชื่อฯเพื่อเลื่อนเภสัชกร ระดับชำนาญการพิเศษ