ขออนุญาตเผยแพร่ตารางการบริการ ราคาค่าบริการ สิทธิการรักษา กระบวนการเข้ารับบริการคลินิกทันตกรรม

ขออนุญาตเผยแพร่ตารางการบริการ ราคาค่าบริการ สิทธิการรักษา กระบวนการเข้ารับบริการคลินิกทันตกรรม

 

ดาวน์โหลดเอกสาร

แต่งตั้งคณะทำงานปฏิบัติงานยริหารจัดการเว็บไซต์ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์

แต่งตั้งคณะทำงานปฏิบัติงานยริหารจัดการเว็บไซต์ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์

 

เอสารขอเผยแพร่คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานปฏิบัติงานยริหารจัดการเว็บไซต์ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์